OASIS

Index Elektro zet zich al jaren in voor de kansarmen in deze wereld. Een van de projecten waar we bij betrokken zijn is het OASIS kinderwerk met projecten in Brazilië, Indonesië en India.

Als er iets is dat ons hart raakt, dan zijn het wel de kinderen die lijden en vrijwel niets bezitten. Velen van hen leven op straat en hebben geen warm huis, zelfs geen kamer, bed, stoel of tafel. Sommigen hebben de luxe van een dun matrasje of rieten matje om op te slapen, iets dat wij vandaag een stuk gordijn of laken zouden noemen. Anderen liggen gewoon op de vieze grond of koude vloer. Geen kussen, geen deken, geen sokken, laat staan schoenen of sandalen. Er zijn heel veel kinderen die de nacht in de open lucht doorbrengen en niet weten waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen. Vele kinderen komen uit gebroken gezinnen, velen zijn al op jonge leeftijd misbruikt. Zij kennen geen liefde en worden niet of gebrekkig verzorgd.

In 2010 is het project OASIS gestart in Brazilië, waar kansarme kinderen uit de sloppenwijken overdag worden opgevangen. Project OASIS richt zich op het voorzien in een fijne, goede en gezonde leefomgeving voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. OASIS biedt activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van eigenwaarde en leiderschap van de kinderen. Wij bereiden hen voor om als goede burgers deel te nemen aan de maatschappij. De activiteiten die wij bieden zijn educatief, recreatief en sportief. Speciaal gericht op de leefwereld, ervaringen en de leeftijd van de kinderen. De activiteiten die worden aangeboden zijn onder andere:

  • Engelse les
  • Lezen
  • Handvaardigheden
  • Vakopleiding
  • Recreatie
  • Ontwikkeling creativiteit

Inmiddels zijn er in Indonesië en India Oasis projecten van start gegaan en zijn we bezig om een project in Congo op te starten.

Meer weten? Neem contact met ons op.