Kwaliteit en testen

Kwaliteit

Kwaliteit is in verschillende onderdelen op te splitsen. Als producent van explosieveilige materialen ben je gehouden om de bedrijfsvoering te voorzien van een kwaliteitscertificaat volgens de norm NEN-EN 80079 – 34. Voor Index Elektro houdt dit in dat onze bedrijfsvoering gecertificeerd is volgens de ISO 9001-2015 en volgens de ATEX en IECEx normen NEN-EN 80079.

Daarnaast zijn al onze producten en behuizingen voorzien van ATEX en/of IECEx certificaten. Om aan de eisen van deze certificering te kunnen voldoen moeten al deze producten aan een aantal kwaliteit testen doorstaan.  Al deze testen worden door ons volgens speciale protocollen uitgevoerd. Deze controles worden op hun beurt weer via het kwaliteitssysteem beoordeeld.

Testen

Om kwaliteit te kunnen leveren moeten producten en behuizingen voldoen aan alle normen, regelgeving, eisen van onze klanten en natuurlijk aan de eisen die Index Elektro stelt.

Om deze kwaliteit te kunnen garanderen wordt ieder afzonderlijk product bloot gesteld aan een groot aantal testen. Een deel van deze testen wordt uitgevoerd in onze vestiging te Zuidland, een ander deel vindt plaats in onze fabrieken wereldwijd. Om u een hiervan een indruk te geven hebben we een aantal testen nader belicht.

Drukvastheid
Bij deze test wordt vastgesteld of het product bestand is tegen een explosie van binnen uit. Dit wordt getest door een omhulsel zoals een Ex d behuizing te vullen met lucht tot maximaal 10 Bar, of door deze op een waterdruk van maximaal 16 Bar te zetten. Uiteraard mag het onderdeel hierdoor geen gebreken vertonen.

Stof- en waterdichtheid
De meeste producten worden getest op stof- en waterdichtheid. Bij de stofdichtheidstest worden de producten in een zogenaamde stofkast geplaatst. Nadat ze voor een vastgesteld aantal uren een stofwerveling hebben doorstaan wordt vastgesteld of ze voldoen aan de gewenste stofdichtheid.

Bij de waterdichtheidstesten wordt de invloed van water vastgesteld. Bij deze test wordt het product blootgesteld aan waterdruppels, waterstralen en zelfs volledige onderdompeling.
In nevenstaande spoelmachine wordt er van alle kanten water gespoten op onze contacten.
Nadat de stof en waterdichtheid testen zijn uitgevoerd, kan de IP waarde worden vastgesteld (IP = Ingress Protection).

Slagvastheid test (impacttest)
Deze steekproef heeft als doel om vast te stellen of een product bestand is tegen een slag of stoot van buitenaf. Hiervoor laten we een gewicht vanaf een bepaalde hoogte op het product vallen. Afhankelijk van het product en de certificering wordt zowel de hoogte als het gewicht bepaald.

Testen van minimale en maximale omgevingstemperatuur
Om deze test steekproefsgewijs uit te voeren maken we gebruik van ovens en vriezers waarin de producten gedurende enige weken worden verwarmd en vervolgens gekoeld. Zodra de producten uit de vriezer komen wordt vastgesteld of zij nog voldoen aan de gestelde eisen.

Mechanische levensduur test
Bij de producten met mechanische bewegingen wordt vastgesteld hoeveel keer de beweging kan plaatsvinden zonder dat er gebreken ontstaan. Daarom kunnen wij dan ook garanderen dat onze eindschakelaars 8 tot 10 miljoen keer probleemloos kunnen schakelen.

UV-Test
Bij deze test wordt de invloed van Uv-straling op het product vastgesteld. Nadat het product gedurende een periode aan Uv-straling is blootgesteld wordt gecontroleerd of de slagvastheid en de IP-waarde niet zijn veranderd.

Schroefdraad controle
Steekproefsgewijs worden alle schroefdraden gecontroleerd. Deze controle gebeurd door met kalibers de te kijken of het schroefdraad binnen de vastgestelde tolerantie zit.

Visuele controle
Alle producten worden bij binnenkomst aan de hand van de benodigde testprotocollen visueel gecontroleerd. Hierbij wordt onder andere gelet op beschadigingen en afwijkingen. Kwetsbare delen worden na goedkeur meteen voorzien van een bescherming waardoor verzekerd is dat tijdens het verdere productie proces alles in optimale conditie blijft. Indien nodig verzorgt onze laser graveermachine direct de benodigde (Ex) markering.

Routine testen
Alle behuizingen moeten voordat zij voorzien mogen worden van een vol kasten certificaat voldoen aan een aantal routine testen. Deze testen zijn o.a. een hoogspanningstest, een meggertest, een overdruk test voor kasten op overdruk, een spanningstest, een geleidingstest en een functionaliteitstest.
Al deze testen worden met behulp van een protocol uitgevoerd. Alle testresultaten zijn onderdeel van de certificering.

Uitgangscontrole
Alle producten worden voor verzending nogmaals gecontroleerd zodat we er zeker van kunnen zijn dat we de juiste artikelen, de juiste aantallen en de juiste adressering gebruiken. Ook deze controle gebeurt weer met een protocol dat alle gegevens vastlegt. Ook besteden we veel aandacht aan het verpakken van de producten zodat we zeker zijn dat deze onbeschadigd bij de klant aan komt.

Periodiek overleg

Periodiek worden alle kwaliteit issues aan de orde gesteld. Iedereen binnen Index Elektro is zich er van bewust dat kwaliteit de hoogste prioriteit heeft. Eventuele gebreken en tekortkomingen worden geëvalueerd en geanalyseerd. Hierdoor worden mogelijke oplossingen om herhaling te voorkomen snel gevonden en ingevoerd.

Ook is er regelmatig contact over kwaliteit en zijn er kwaliteit inspecties bij alle bedrijven die (half) producten voor ons produceren

Kwaliteitssystemen

Mede dankzij bovenstaande aanpak en visie zijn wij al sinds onze oprichting in het bezit van gecertificeerde kwaliteitssystemen volgens ISO9001, Atex en IECEx.