Index Elektro B.V.
Volg ons:
 
  Nederlands
  English

ATEX - Algemene informatie

Per 1996 is binnen de Europese Unie de ATEX richtlijn 94/9/EG van kracht geworden. Deze richtlijn regelt de onderlinge wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen, bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Bij het van kracht worden van deze richtlijn is er een overgangstermijn van 7 jaar afgesproken die inmiddels ruim verstreken is. De richtlijn is inmiddels dwingend van kracht en onderdeel van de warenwet en daarmee Nederlandse Wet. Tegelijk met de richtlijn 94/9/EG is de ATEX richtlijn 1999/92/EG van kracht geworden die de voorschriften voor gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen regelt. Voor Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Arbo wet.

De Richtlijn 94/9/EG is beter bekend als ATEX 95; voor de 1999/92/EG richtlijn is dit ATEX 137.

Onder de ATEX 95 richtlijn vallen alle apparaten, producten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik in gebruik in ruimten waar door bedrijfsomstandigheden een explosiegevaarlijke omgeving kan ontstaan. Zeeschepen en mobiele offshore installaties vallen buiten deze richtlijn.

Zowel de producten als de fabrikanten moeten door een aangemelde instantie (Notified Body) gecertificeerd worden voordat de producten gefabriceerd mogen worden. Voor INDEX ELEKTRO BV geldt dat zij door de Belgische Notified Body (CE0492) is gecertificeerd en ook regelmatig wordt gecontroleerd. De producten van INDEX ELEKTRO BV zijn door verschillende instanties onderzocht en getest en vervolgens voorzien van een certificaat. Deze testen worden altijd gedaan naar aanleiding van de actuele normen zoals o.a. de EN 60079 reeks. Als een product voldoet aan deze testen dan worden zij gekenmerkt met een markering die ook in het bijbehorende certificaat is vermeld. INDEX ELEKTRO kan u altijd informeren over de samenstelling van de diverse markeringen die voorkomen op de producten.

In april 2016 is de ATEX 95 richtlijn vervangen door de ATEX 114 richtlijn (officiele naam 2014/34/EU). Daar waar de ATEX 95 bestaat uit 16 artikelen en 11 bijlagen bestaat de ATEX 114 uit wel 45 artikelen met 12 bijlagen die bijvoorbeeld gaan over de verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs. Daarnaast is er een nieuw type conformiteitsverklaring (EU verklaring) van toepassing geworden. Verder zijn er een viertal artikelen die gaan over de niet conforme producten.

Onder de ATEX 137 richtlijn vallen de verplichtingen voor werkgevers (de eigenaar van een locatie waar een explosie atmosfeer kan ontstaan). Deze verplichtingen omvatten onder meer de beveiligingaspecten tegen explosies, de risico analyses en de indelingen van gevarenzones.